Детайлна информация за новината
12.04.2011
Връбница
А когато той минаваше така, постилаха дрехите си по пътя. И когато беше вече близо до склона на Маслинената планина, цялото множество ученици започна радостно да прославя Бога велегласно за всички чудеса, които бяха видели, като казваха: "Благословен царят, който идва в името на Господа! Мир на земята и слава вьв висините!"
English
Italiano
Посетете ни
Caritas - благотворителна организация